Kategorier Om oss


Om oss


Norges sjømatråd

”Den beste sjømaten kommer fra Norge”. Dette vil Norges sjømatråd AS at folk i alle verdenshjørner skal tenke - derfor markedsføres Norsk Sjømat over hele verden. Norges sjømatråd er verdens største fellesmarkedsfører av fisk og sjømat, og målet er å få stadig flere folk i ulike land til å velge Norsk Sjømat.

En viktig del av Norges sjømatråds arbeid er å sikre det gode omdømmet Norsk Sjømat har internasjonalt. Norges sjømatråd er i tillegg kontaktleddet mellom utdanning, forskning og næring når det gjelder markedsføring av sjømat. 

Norges sjømatråd har hovedkontor i Tromsø, og utekontorer i Sverige (Stockholm), Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spania (Madrid), Portugal (Lisboa), Italia (Milano), Russland (Moskva), Brasil (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo), Singapore, Kina (Beijing) og USA (Boston). Norges sjømatråd ledes av et styre som oppnevnes av Fiskeri- og Kystdepartementet for to år.

Fiskerinæringen selv finansierer Norges sjømatråd gjennom en avgift på eksporten av norsk fisk og sjømat. Norges sjømatråd registrerer eksportører, og er rådgiver for Fiskeri- og Kystdepartementet. Virksomheten er konsentrert om fire områder:

Fellesmarkedsføring:

Markedsarbeidet skal øke etterspørselen etter Norsk Sjømat. Norges sjømatråd markedsfører alle norske sjømatprodukter som næringen selv mener det er riktig å satse på. Markedsføringen fungerer som en støtte til eksportørenes eget salgsarbeid, og Norges sjømatråd har aktiviteter i markedene sammen med næringsaktørene. Norges sjømatråd har opprettet rådgivende markedsgrupper for laks og ørret, hvitfisk (torsk, sei, hyse m.m.), reker og skalldyr, konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) og pelagiske produkter (sild, makrell og lodde) og for hjemmemarkedet. I de forskjellige gruppene sitter det til sammen mer enn70 representanter for næringen. Årlig gjennomfører Norges sjømatråd rundt 600 prosjekter innen markedsføring i 25 forskjellige markeder.

Markedsinformasjon:

Norges sjømatråd er næringens sentrale kilde til statistikk og handelsinformasjon om norsk sjømat, og overvåker kontinuerlig markedene. Informasjon om utviklingen i land vi konkurrerer med hentes inn, analyseres og distribueres. Hvilke analyser som skal gjennomføres, bestemmes sammen med aktørene i næringen. Hver måned gir Norges sjømatråd ut statistikk over norsk fiskeeksport, som næringen får. Målet med markedsinformasjonen er å gi næringen, myndighetene og også Norges sjømatråd selv et godt og pålitelig grunnlag for beslutninger. Årlig gjennomføres det rundt 8 fagseminarer.

Markedsadgang:

Norsk fiskerinæring skal ha minst like gode konkurransevilkår og adgang til sentrale markeder som konkurrentene. Derfor har Norges sjømatråd et system der aktørene i næringen kan få informasjon om importkvoter, tollsatser og handelsforhold i de ulike markedene. Innenfor disse områdene har Norges sjømatråd kontinuerlig rådgivning til eksportørene.

PR, informasjon og beredskap:

Norges sjømatråd skal bidra til næringens omdømme med aktivt informasjonsarbeid, og målrettet arbeid mot media. Pressestipend, pressereiser og PR-aktiviteter skal øke oppmerksomheten om Norsk Sjømat i markedene. Beredskap og krisekommunikasjon er høyt prioritert i Norges sjømatråd – å sikre det positive omdømmet til næringen og Norsk Sjømat er meget viktig. Internettsidene til Norges sjømatråd gjør informasjon lettere tilgjengelig både for eksportører, media og forbrukere.